18. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

“Challenges and Innovations in Geotechnics”

2-5. rujna 2013., Pariz, Francuska

www.paris2013-icsmge.org

S obzirom na broj naših članova u ISSMGE-u, Hrvatska je dobila 24 stranice u saopćenjima sa konferencija. Kako je broj stranica članka ograničen na 4, to znači da HGD može prijaviti 6 članaka. Važne napomene:  1. Autori članaka moraju biti članovi ISSMGE-a.  2. Sažetak treba biti napisan na engleskom ili francuskom jeziku. 3. Sažetke treba poslati na adresu HGD-a do 15 ožujka 2012. u formatu koji će kasnije biti objavljen.   4. HGD će izvršiti selekciju sažetaka i do 15. travnja 2012 godine poslati sažetke organizatoru.   5. Sve sažetke će pregledati i znanstveni odbor organizatora što znači da organizator može odbiti ili zatražiti korekcije sažetaka koje im je uputio HGD.   6. Sažetak treba napisati na jednoj A4 stranici.

Važni datumi: 3. 2012 Izbor sažetaka unutar nacionalnih društava. 4. 2012. Dostava izabranih sažetaka Organizacionom odboru. 6. 2012. Obavijest o prihvaćanju sažetaka. 1.2013. Konačna dostava članaka. 3.2013. Konačno prihvaćanje članaka.

This entry was posted in ISSMGE, naše vijesti, poziv. Bookmark the permalink.

Leave a Reply