25.05. u 14:30 sati: geotehnički okrugli stol o novom Tehničkom propisu i o obvezi akreditiranja

Dr.sc. Antun Szavits-Nossan predstavit će novi Tehnički propis o građevnim konstrukcijama, a mr.sc. Mihaela Zamolo novosti u Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. Dogovoreno vrijeme je četvrtak, 25.05.2017., 14:30 sati, adresa: Avenija Većeslava Holjevca 15 (Tehničko veleučilište u Zagrebu, od ulaza u dvorište ravno prema istoku). Dogovoren je i prijenos preko interneta, s mogućnosti postavljanja pitanja i rasprave mailom (webHGD@gmail.com).

Tehnički propis o građevnim konstrukcijama („Narodne novine” broj 17/17.) stupio je na snagu 04. ožujka 2017. godine i time su prestali važiti Tehnički propis za zidane konstrukcije, Tehnički propis za drvene konstrukcije, Tehnički propis za čelične konstrukcije, Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona, Tehnički propis za betonske konstrukcije, Tehnički propis za aluminijske konstrukcije uz iznimku da se norme iz popisa sadržanih u tim Tehničkim propisima koje se odnose na neusklađeno područje građevnih proizvoda primjenjuju do donošenja posebnog propisa kojim se uređuju građevni proizvodi ukoliko nisu u suprotnosti s Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11 i 130/12, 81/13, 136/14 i 119/15).

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15) stupio je na snagu 25. srpnja 2015., osim odredbe članka 42. ovoga Zakona koja stupa na snagu 1. lipnja 2017.

“Članak 42
Djelatnost ispitivanja i/ili prethodnih istraživanja može obavljati pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja:
– je registrirana za djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
– ima potvrdu o akreditaciji koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo za ispitivanja
– osigura stručnu osobu za obavljanje prethodnih istraživanja.”

 

This entry was posted in Geotehnički okrugli stol, poziv. Bookmark the permalink.