17. studenog u 17 o postupku gradnje Top Down & UP, stručni savjetnik Nikola Sapunar

17. studenog u 17 sati predavanje “Top Down & UP” pri gradnji CVJETNOG PROLAZA  u Zagrebu održao je stručni savjetnik na ovom objektu, g. NIKOLA SAPUNAR, dipl.ing.građ., s mnoštvom fotografija svih faza izvedbe i mnogih detalja koji su po prvi puta ostvareni upravo na ovom objektu. Predavanje je održano u VP  Graditeljskog odjela Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, Av.V. Holjevca 15.

Fotografije s opisima i životopis g. Sapunara mogu se vidjeti na >>>>.

This entry was posted in naše vijesti. Bookmark the permalink.

One Response to 17. studenog u 17 o postupku gradnje Top Down & UP, stručni savjetnik Nikola Sapunar

Leave a Reply