Besplatna literatura

Reagirajući na želju da se ovdje objavljuje više podataka o besplatnoj literaturi,
posjetitelji ovih stranica pozvani su primijetiti da

  • u rubrici ISMR, desno, mogu se vidjeti novosti o događajima u ISRM, uključujući obavijesti o webinarima koje organizira ISRM, a snimke webinara ostaju online;
  • članovi ISRM (link je desno, a poziv za učlanjenje u ISRM ići će članovima HGD uskoro, kako uvijek i ide početkom svake godine) pozvani su skinuti određeni broj članaka besplatno, a dio materijala dostupan je svima;
  • u rubrici ISSMGE, desno, mogu se vidjeti linkovi prema više tisuća sada otvorenih članaka i drugih radova, a baza ste stalno povećava;
  • u rubrici Zanimljivosti, gore, mogu se vidjeti linkovi prema podacima o geotehničkoj literaturi objavljenoj u RH, dio koje je besplatan i otvoren online;
  • u rubrici Nonveiller Lecture, gore, mogu se vidjeti prezentacije novijih predavanja;
  • u rubrici Savjetovanja, gore, mogu se vidjeti neke prezentacije i neki zbornici radova;
  • u rubrici Radionice, gore, također mogu se vidjeti mnoge prezentacije kako su održane na odgovarajućim radionicama.
  • u rubrici Okrugli stol, gore, također mogu se vidjeti neke prezentacije, komentari itd.

Svi članovi HGD pozvani su doprinijeti podacima o novim materijalima koji bi mogli biti zanimljivi za HGD – za ovaj web, podatke je najbolje slati na webHGD@gmail.com.

This entry was posted in naše vijesti. Bookmark the permalink.