Dorada vizualnog identiteta HGD-a i web-stranica

Kako je prikazano 29.06. na Skupštini HGD-a, obnavlja se vizualni identitet HGD-a, što će biti vidljivo i na ovim web stranicama. Imaju li članovi HGD-a prijedloge za poboljšanje weba, uključujući raspored informacija po meniju, molimo da se jave na webHGD@gmail.com ili na zlatovic@tvz.hr. Sva su mišljenja dobro došla.
Slika pokazuje dio šala koji je prošle godine dizajnirala Vesna Uglješić kao poklon HGD-a.

This entry was posted in -. Bookmark the permalink.