Dva predavanja Seizmološke službe RH

*11. prosinca s pocetkomu 13:15 sati,
Tomislav Fiket, dipl. ing
(Seizmoloska sluzba RH, Geofizicki odsjek,
Prirodoslovno-matematicki fakultet, Sveuciliste u Zagrebu)
:
"Neke metode umjeravanja seizmometera s prakticnim
pogledom na mogucnost izrade vibracijskog stola za
potrebe Geofizickog odsjeka"

*12. studenoga s pocetkomu 13:15 sati,
Kresimir Kuk, dipl. ing.
(Seizmoloska sluzba RH, Geofizicki odsjek,
Prirodoslovno-matematicki fakultet, Sveuciliste u Zagrebu):

"Razvoj i prilagodba software-a za instrumentalno pracenje seizmicke
aktivnosti i automatsku obradu podataka u Hrvatskoj"

Predavanja ce biti u predavaoni br. 2 Geofizickog odsjeka PMF-a,
Horvatovac 95.

This entry was posted in prenosimo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply