13.05. dr.sc. Igor Sokolić o istraživanju, projektiranju i izvedbi južnog potpornog zida groblja Dubac u Župi Dubrovačkoj

Dr. sc. Igor Sokolić održava predavanje

Istraživanje, projektiranje i izvedba južnog potpornog zida groblja Dubac u Župi Dubrovačkoj

13.05.2021. u 17:20

Predavanje se može pratiti koristeći Teams
(Tehničko veleučilište u Zagrebu, Graditeljski odjel)
nakon prijave na szlatovic@tvz.hr.

This entry was posted in dobili smo poziv za naše članove, edukacija, poziv, prenosimo. Bookmark the permalink.