8. HRVATSKA KONFERENCIJA O VODAMA

U Poreču se od 23. do 25. studenog 2023. godine održava 8. hrvatska konferencija o vodama pod motom „Hrvatske vode u proizvodnji hrane i energije“. Cilj konferencije je da se kroz četiri tradicionalne znanstveno – stručne teme sveobuhvatno i interdisciplinarno raspravlja o stanju voda i upravljanju vodama u Hrvatskoj, te da rezultati rasprava donesu korisne smjernice za budućnost:

  • stanje voda i o vodi ovisnih ekosustava, hidrološki ekstremi i njihove posljedice, trendovi – padaline, kopnene površinske vode, podzemne vode, prijelazne vode i priobalno more,
  • sustavi uređenja i korištenja voda i zemljišta – stanje i razvojni projekti,
  • sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda – stanje i razvojni projekti,
  • vodna politika, obrazovanje, vodnogospodarsko planiranje, međunarodna suradnja i sudjelovanje javnosti;

U okviru konferencije organizirat će se i okrugli stol na temu geotermalnih voda.
Druga obavijest: https://www.hgd-cgs.hr/wp-content/uploads/2023/11/8.-HKV-DRUGA-OBAVIJEST-I-PRIJAVA-SMJESTAJA.pdf 
Prijava: https://www.hgd-cgs.hr/wp-content/uploads/2023/11/8.-HKV-PRIJAVA-SUDJELOVANJA-I-REZERVACIJA-HOTELSKOG-SMJESTAJA-1.pdf

This entry was posted in -. Bookmark the permalink.