Hrvatske vode u proizvodnji hrane i energije

https://voda.hr/hr/novost/prva-obavijest-o-odrzavanju-8-hrvatske-konferencije-o-vodama-pod-motom-hrvatske-vode-u

U Poreču će se od 23. do 25. studenog 2023. godine održati 8. hrvatska konferencija o vodama pod motom „Hrvatske vode u proizvodnji hrane i energije“. Cilj konferencije je da se kroz četiri tradicionalne znanstveno – stručne teme:

  • stanje voda i o vodi ovisnih ekosustava, hidrološki ekstremi i njihove posljedice, trendovi – padaline, kopnene površinske vode, podzemne vode, prijelazne vode i priobalno more,
  • sustavi uređenja i korištenja voda i zemljišta – stanje i razvojni projekti,
  • sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda – stanje i razvojni projekti,
  • vodna politika, obrazovanje, vodnogospodarsko planiranje, međunarodna suradnja i sudjelovanje javnosti.

 

This entry was posted in -. Bookmark the permalink.