Jedan od centara izvrsnosti Međunarodnog konzoricija za klizišta: grupa Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Rijeci

Hrvatska grupa za klizišta koju čine znanstvenici s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci izabrana je za jedan od svjetskih centara izvrsnosti za umanjenje opasnosti od klizišta Međunarodnog konzorcija za klizišta za period 2017-2020 godine. Pri tome, prof.dr.sc. Željko Arbanas izabran je za potpredsjednika za publikacije Međunarodnog konzorcija za klizišta za period 2017-2020 godine. Više >>>

This entry was posted in -. Bookmark the permalink.