Naš poštovani kolega mr.sc. Ivan Muhovec, dipl.ing.građ. dobio nagradu KOLOS za životno djelo

Na Danima Hrvatske komore inženjera građevinarstva,
naš kolega i glavni urednik Glasnika HGD-a
mr.sc. Ivan Muhovec, dipl.ing.građ.
dobio je nagradu KOLOS za životno djelo.
Više u snimci >>> 2:09:40 ili izravno >>>

This entry was posted in HKIG. Bookmark the permalink.