O sanaciji savskih nasipa nakon poplave 2014. Ivan Mihaljević 03.04. u 17:30

Tajnik HGD, Ivan Mihaljević, dipl.ing.građ., samostalni konzultant u tvrtki Geokon – Zagreb d.d., predstavit će detaljno sanaciju nasipa koju su radili kolege u Geokonu:
Ivan Mihaljević, projektant sanacije nasipa kod sela Topola;
Goran Grget, projektant sanacije nasipa kod sela Račinovci;
Marko Kaić, nadzorni inženjer nad sanacijom nasipa kod Račinovaca. Ovi su zahvati opisani u članku objavljenom na našem 7. savjetovanju Varaždin 2016
Ivan Mihaljević, Goran Grget, Marko Kaić 2016 Projektiranje i nadzor nad sanacijom obrambenih savskih nasipa kod sela Račinovci i Topola u županjskoj Posavini, oštećenih u poplavama 2014. godine,
a bit će prikazani u srijedu, 3.4.2019. u 17:30 na Graditeljskom odjelu TVZ, Avenija Većeslava Holjevca 15, Velika predavaonica (VP), od ulaza ravno.

This entry was posted in dobili smo poziv za naše članove. Bookmark the permalink.