Ponovljeni poziv za plaćanje članarine s rokom pomaknutim do 17.03.

Pozivamo članove HGD da članarinu za ovu godinu za HGD, ISSMGE i ISRM uplate do 17.03.2017., prema uputama tajnika HGD >>>, da bi se mogle na vrijeme ispuniti obveze prema međunarodnim društvima. Traženi matični broj može se naći (prema abecednom redu prezimena) na linku >>>.

This entry was posted in naše vijesti. Bookmark the permalink.