Podsjetimo se… potres koji je 1880. godine pogodio Zagreb procijenjen je na magnitudu M6,3, što je tek nešto manje od ovoga što je pogodio Albaniju

Dijagram pokazuje magnitude potresa na udaljenosti do 100 km od epicentra potresa koji je 26.11.2019. pogodio Albaniju, po datumima. Dijagram je preuzet sa stranica European-Mediterranean Seismological Centre, gdje se može naći i bitno više podataka, uključujući nove događaje:
https://www.emsc-csem.org/Earthquake/262/M6-4-ADRIATIC-SEA-on-November-26th-2019-at-02-54-UTC


This entry was posted in prenosimo. Bookmark the permalink.