Professor Reşat Ulusay, predsjednik ISRM-a, održava predavanje online 31.1.

Profesor Reşat Ulusay, predsjednik ISRM-a i gost profesor na Građevinskom fakultetu u Skopju, održat će predavanje

GEO-ENGINEERING ASPECTS ON THE STRUCTURAL STABILITY AND PROTECTION OF HISTORICAL MAN-MADE ROCK-HEWN STRUCTURES:
HIGHLIGHTING THE CAPPADOCIA REGION OF TURKEY

kojemu se može pristupiti preko ZOOM-a s početkom u 9 sati.


https://gf-ukim-edu-mk.zoom.us/j/81940259712?pwd=ZzRvNzk5VTU2TnFTVEZwZk56VHY3dz09
Meeting ID: 819 4025 9712
Passcode: GF

Zahvaljujemo Makedonskom geotehničkom društvu na organizaciji i pozivu,
profesoru Ulusayu na predavanju.

Iz pisma Profesora Igora Pesevskog, predsjednika Makedonskog geotehničkog društva:
Oсобена чест ни е да најавиме дека проф. д-р Решат Улусај, претседател на Меѓународното Друштво за Механика на Карпи (ISRM) и визитинг професор на Градежениот факултет во Скопје, на ден 31.01., со почеток во 09 ч., ќе одржи онлајн предавање на тема:

“GEO-ENGINEERING ASPECTS ON THE STRUCTURAL STABILITY AND PROTECTION OF HISTORICAL MAN-MADE ROCK-HEWN STRUCTURES: HIGHLIGHTING THE CAPPADOCIA REGION OF TURKEY

Настанот е со следнава агенда:
08:45 ч. – Отварање на настанот

09:00 ч. – Обраќање на Ректорот на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, проф. Никола Јанкуловски
09:05 ч. – Обраќање на претставник од Деканот на Градежниот факултет, проф. Горан Марковски
09:08 ч. – Обраќање на Претседателот на ДГМ, вонр. проф. Игор Пешевски
09:10 ч. – Обраќање на Претседателот на одделот за геотехника во КОАОИ, проф. Јосиф Јосифовски
09:12 ч. – Обраќање и воведна презентација, проф. Милорад Јовановски
09:15 ч. – Предавање проф. Решат Улусај (прв дел)
10:30 ч. – Пауза
10:45 ч. – Предавање проф. Решат Улусај (втор дел)
12:15 ч. – Дискусија и прашања
12:30 ч. – Затварање на настанот

This entry was posted in dobili smo poziv za naše članove, ISRM, poziv, prenosimo. Bookmark the permalink.