U četvrtak, 30.05., dr.sc. Igor Sokolić o zahtjevnoj potpornoj konstrukciji na kosini

Dr.sc. Igor Sokolić, Geotehnički studio d.o.o.,

održat će predavanje o istraživanju, projektiranju i izvedbi jedne zahtjevne potporne konstrukcije na kosini, južnog potpornog zida groblja Dubac u Župi  Dubrovačkoj

30.05. u 17:15 na Graditeljskom odjelu Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, Avenija Većeslava Holjevca 15.

Kratku verziju ovog izlaganja vidjeli smo na konferenciji Omiš 2019, ali sada ćemo moći vidjeti nešto više detalja.

Objavljeni članak je ovdje >>>

This entry was posted in dobili smo poziv za naše članove. Bookmark the permalink.