U siječnju 1962. mnoštvo potresa uključujući M6,2 u području Makarske

Dva vrlo jaka potresa dogodila su se 7. i 11. siječnja 1962. Prvi je imao magnitudu M5,9, a drugi M6,1. Potresi su se dogodili ispod mora, između otoka Brača i Hvara. Nakon oba potresa uslijedilo je mnoštvo naknadnih potresa, od kojih su najjači imali magnitudu preko 5,0 (11. siječnja u 11 sati i 2 minute, M5,1 i 21. siječnja, u 3 sata i 51 minutu, M5,2).

Potresima su prethodile podzemne tutnjave, a potres je pokrenuo kamene lavine s Biokova, koje su se obrušavale na putove i naselja (Kozica, Makarska, Gareljići, Sumići). Na dijelu između Drašnice i Podgore te kod Živogošća bezbrojno se kamenje survalo u more. U Trsteniku je opažen novi izvor koji je izbacivao mutnu vodu, a u Gradcu je voda na izvoru bila crveno-modra. Potres od 11. siječnja bio je tako jak da je opažen i na brodovima na moru. Brod Vladimir Nazor bio je na milju od obale u smjeru Igrana, a Budva na 100 metara od Igrana, i na oba su broda osjetili udarac (Skoko, 1962.; Orlić i sur., 2012.).

Davorka Herak i Marijan Herak: Seizmičnost i potresna opasnost na Makarskom primorju, Zbornik MAKARSKO PRIMORJE DANAS, https://www.pilar.hr/wp-content/images/stories/dokumenti/zbornici/40/mpd_knjiga_265.pdf 

(Fotografija iz http://www.dalmacijanews.com/Pretraga/tabid/142/ID/77082/Ovako-je-izgledala-Makarska-prije-50-godina-nakon-potresa-9-stupnja-Mercallijeve-ljestvice-FOTO.aspx)

This entry was posted in -. Bookmark the permalink.