e-adrese

Slanje obavijesti članovima HGD pokazuje da niz adresa koje su članovi prijavili ne funkcionira,
da nisu dobre:
od jednostavnih zabuna da je član umjesto znaka “@” upisao “v”, što se lagano popravilo,
do grešaka u prezimenu ili imenu – nedostajuće slovo ili slično, što se također često dade popraviti,
i grešaka koje su potpuno nerazumljive.
Ako u prošlim danima niste dobili e-poštu s adrese webHGD@gmail.com ili varazdin.hgd.2016@gmail.com,
molimo da nam pišete, sa svoje adrese, na webHGD@gmail.com,
kako bismo mogli povremeno poslati obavijesti.

This entry was posted in -. Bookmark the permalink.