Izmjene i dopune Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
NN 118/2018, (2350), zakon, 27.12.2018.
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
NN 78/2015, (1489), zakon, 17.7.2015.

Iz izvješća predsjednika HGD, dr.sc. Igora Sokolića:
U periodu od 22.05.2018. do 21.06.208. provedena je javna rasprava na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. S obzirom na važnost izmjena koje su predložena, a koje se direktno odnose na područje djelovanje članova HGD-a, uprava društva dostavila je u okviru javne rasprave svoje komentare, a sa ciljem zaštite interesa naših članova (detaljnije u glasniku No.4/2018). Izmjene i dopune zakona stupile su na snagu u siječnju 2019. god. pri čemu je usvojen velik broj prijedloga HGD-a.

This entry was posted in prenosimo. Bookmark the permalink.