Objavljena knjiga prof.dr.sc. Mensura Mulabdića: Ispitivanje tla u geotehničkom laboratoriju

autor: prof.dr.sc. Mensur Mulabdić
naslov: ISPITIVANJE TLA  U GEOTEHNIČKOM LABORATORIJU
izdavač: Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
ISBN 978-953-6962-56-3
broj poglavlja:   15 plus predgovor (131 podpoglavlje)
broj stranica:     200
broj ilustracija, dijagrama: 115
broj tablica:        58 + simboli
broj izvora:         8
Recenzenti: izv.prof.dr.sc. Nataša Štambuk Cvitanović, doc.dr.sc. Boris Kavur, i prof.dr.sc. Predrag Kvasnička.

sa stranica Građevinskog fakulteta Osijek: “Knjiga je sveučilišni udžbenik namijenjen studentima građevinarstva i opisuje postupke ispitivanja tla u geotehničkom laboratoriju, za potrebe izvedbe geotehničkih zahvata u tlu. Opisani su najčešći pokusi kojima se određuju fizikalna i mehanička svojstva tla po međunarodno prihvaćenim metodama ispitivanja (norme HRN, EN, ISO). Uvršteni su i dijagrami/izrazi koji povezuju procjene geotehničkih parametara tla i rezultate ispitivanja po pojedinoj metodi te je dan sažeti osvrt na teoriju mehanike tla koja je bliska metodama ispitivanja. Svako od 14 poglavlja sadrži bogat popis literature koja može služiti za detaljnije upoznavanje s metodama ispitivanja.”

Knjiga je predstavljena prije tiska, kada je rukopis predan u tisak, 31.10.2018. u sklopu Dana knjige na Građevinskom fakultetu u Osijeku (Od tada je i fakultet promijenio ime u Građevinski i arhitektonski fakultet Sveučilišta JJS u Osijeku).

This entry was posted in literatura, prenosimo. Bookmark the permalink.