Objavljeni radovi naših ranijih savjetovanja, kao i zbornici radova novijih, sada su dostupni online

Prema odluci Skupštine HGD na dan 9.2.2018., za ranije konferencije, zbornici radova su skenirani te metnuti tako da budu dostupni s ovih stranica, a za novije  konferencije, kod kojih su pojedini članci već bili u elektronskom obliku, ti su dokumenti metnuti tako da budu dohvatljivi s popisa radova pojedine konferencije. Za Zadar 2013 i Varaždin 2016 već smo objavili zbornik radova i na webu.

Sve se ovo može vidjeti polazeći sa stranice Savjetovanja >>>

Za EUROCK 2009, nemamo pravo objaviti radove, ali su svi radovi dostupni sa stranica ISRM, i, do određenog broja, besplatni članovima ISRM.

Za POREČ 1998, za sada nemamo pravo objaviti radove, ali tražimo rješenje u dogovoru s ISSMGE.

Napomena: za zbornike radova objavljene na ovim stranicama (Zadar 2013, Varaždin 2016, uskoro Omiš 2019) imamo ISBN i smatraju se neovisnim publikacijama. Ostali radovi ovdje su samo kopije drugih publikacija, printanih ili objavljenih na CD.

This entry was posted in naša savjetovanja, skupština HGD. Bookmark the permalink.