Javna obrana doktorskog rada pristupnika Josipa Peranića, mag. ing. aedif., pod nazivom “Importance of Geotechnical Cross-Section Unsaturated Zone for Landslide Occurrence in Flysch Deposits / Značaj nesaturirane zone geotehničkog presjeka za pojavu klizišta u naslagama fliša”

održat će se u petak, 8. veljače 2019. godine, na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Doktorski rad može se vidjeti ovdje >>>.
Više >>>>

This entry was posted in obrana, prenosimo. Bookmark the permalink.