Predavanje profesora Ansala objavljeno je online


Predavanje koje je održao prof.dr.sc. Atilla Ansal, kao 15. Nonveiller Lecture, 25.10.2017., snimljeno je i objavljeno. Više o profesoru Ansalu i predavanju, kao i snimka predavanja, može se vidjeti ovdje. Bolje slaganje između snimke predavača i slajdova bit će postignuto u sljedećih nekoliko dana.

This entry was posted in Nonveiller Lecture. Bookmark the permalink.